Vår skola

Nu kan ni ställa ert barn i kö.

 Jag önskar ställa mitt barn i kö till förskolklass/årskurs 1-3.

Avsikten är att skolan ska vara klar för start läsåret 2019-2020

Gå in på denna länk och ställ ditt barn i kö:

  (LÄS MER)

Välkommen också till den lilla förskolan med det stora hjärtat!

Här på Saltsjö-Duvnäs Montessoriförskola har vi inte bråttom. Det allra viktigaste är att barnen trivs och utvecklas på samma gång som vi har roligt tillsammans. Allt sker i barnens takt och vi tar oss tid för vart och ett av våra barn i åldrarna 3 till 7 år.

 

Upptäckarlust ger kunskap

Vi ser alla barn som de är och strävar mot att låta dem utvecklas i sin egen takt. Hos oss erbjuds barnen alla möjligheter till att skapa, sjunga, spela, allt med hjälp av ett brett utbud av montessorimateriel. 

Varje dag är vi ute på vår härliga tomt och följer årstiderna bland djur och natur och i vår egen verkstad kan barnen snickra, måla, teckna och skulptera med enbart kreativiteten som gräns.

Sexårsverksamhet på förskolan

För våra sexåringar finns möjligheten att vara kvar hos oss ytterligare ett år i vår sexårsverksamhet. Detta är vi ganska ensamma om att kunna erbjuda. För barnen blir det en trygg och fin start inför skolan. Citat från förälder: 

” Här råder en miljö som vi egentligen inte trodde var möjlig! Ni har lyckats skapa ett litet paradis, där barnen fått en nyfikenhet på livet, upptäckarlust, massor med kunskap, ett bra självförtroende och en fantastisk plattform att ta språnget till skolan och vidare ut i livet” .

 

Vi driver vår verksamhet efter följande mål 

  • Ta tillvara och uppmuntra barnens kunskaper i den åldern då de är mest vetgiriga.
  • Låta barnen utvecklas i sin egen takt efter egen förmåga i en trygg och harmonisk miljö. En miljö som samtidigt inspirerar till att ha kul.
  • Förskolan ska för varje barn lägga en bra grund till ett livslångt lärande.
  • Den pedagogiska verksamheten ska anpassas individuellt efter allas olika behov.
  • Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet enligt montessoripedagogiken och läroplanen där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet.

 

Kontakta oss gärna om du har fler frågor gällande vår förskola eller montessoripedagogiken!

Saltsjö-Duvnäs Montessoriförskola
Ugglevägen 34, 131 44 Nacka
Tel 08-718 05 70