Kö till skola

Vi följer lagen för PUL (1998:204)

Nu kan ni ställa ert barn i kö.

Jag önskar ställa mitt barn i kö till förskolklass/årskurs 1-3. Avsikten är att starta läsåret 2019-20.

 Gå in på denna länk och ställ ditt barn i kö

Ni förbinder er inte till något genom att ställa barnet i kö.

Uppgifter om barnens namn och födelsedatum kommer inte att spridas vidare.

Dela gärna länken med familj, vänner och grannar som ni tror också kan vara intresserade.

Kontakta mig om ni har några frågor: Monika Lagerström:

monika.lagerstrom@sdmf.se eller 070 220 0095.