Kö till skola

Vi följer lagen för PUL (1998:204)

Vi har även följt den framtagna datahanteringsavtalet enligt GDPR kraven. Mer om hanteringen kan ni läsa nedan. Under rubriken "Datahantering".

Nu kan ni ställa ert barn i kö.

Jag önskar ställa mitt barn i kö till förskolklass/årskurs 1-3. Avsikten är att starta läsåret 2019-20.

 Gå in på denna länk och ställ ditt barn i kö

Ni förbinder er inte till något genom att ställa barnet i kö.

Uppgifter om barnens namn och födelsedatum kommer inte att spridas vidare.

Dela gärna länken med familj, vänner och grannar som ni tror också kan vara intresserade.

Kontakta mig om ni har några frågor: Monika Lagerström:

monika.lagerstrom@sdmf.se eller 070 220 0095.

Datahantering:

  • All information som registreras, hanskas med ytterst sekretess och kommer inte att spridas utanför verksamheten. undantag gällande datainspektionen.
  • Den registrerade kan närsomhelt ansöka om att bli borttagen ur systemet. vi följer då regleringen av borttagning av lagrad data med rätt att avvisa om det är av rättslig grund.
  • Informationen som registreras kommer användas för att hantera, inskolningssyfte, kö plats och kontakt. så det kan vid tillfälle skickas ut mail till den registrerade, med information om skolgång, och ansöknings order.
  • Datalagring, vi kommer att hålla registrerade data i 2 år, med avvikelse med förlängning, om data skulle vara relevant till skolgång med start efter 2 år.
  • Registrering i formulär för ansökan om kö plats, medför godkännande av samtycke för ovanstående gällande hantering av data.
  • Mer info om Gdpr finns under denna "länk", samt Gdpr info Nacka koimmun